LANDMETERSKANTOOR VAN EESTER BVBA    Uw Landmeter !

03 484 40 84 info@landmetervaneester.be

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Landmeetkunde

 

Volgens de wetgeving (de wet van 11 mei 2003) tot bescherming van de titel en het beroep van Beëdigd Landmeter-Expert stelt dat het afpalen van terreinen, het opmaken en onderteken van plannen voor grenserkenning, overdracht voor het regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal welke in een identificeren van grondeigendom voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of inschrijving kan worden voorgelegd enkel tot het takenpakket van de Landmeter-Expert behoren. Hieronder een niet limitatieve lijst van soorten opmetingen waarmee wij u van dienst kunnen zijn:

 

 •           Opmetingen van bestaande toestand

Na het opmeten van de bestaande toestand van het perceel wordt telkens een gedetailleerd opmetingsplan opgemaakt waarvan een digitale als een geplote versie aan u bezorgd kan worden. Dit opmetingsplan kan aan de notaris bezorgd worden om deel uit de maken van de notariële akte. Bij het bouwen van een woning is het van essentieel belang om in het bezit te zijn van een degelijk opmetingsplan van de bouwgrond. Dit om een correcte inplanting van het gebouw mogelijk te maken.

Bij de aankoop van een onroerend goed is het raadzaam om vooraf een landmeter-expert een opmetingsplan te laten opmaken om een correct idee te krijgen van de afmetingen en oppervlakte van het perceel evenals de ligging van eventuele erfdienstbaarheden,…

Dit alles om u van eventuele onaangename verrassingen te behoeden, zoals bestaande erfdienstbaarheden of het betalen van een teveel aan vierkante meters.

 

 •           Proces Verbaal van afpaling en grensbepaling

Wanneer u een perceel grond of gebouw koopt of verkoopt, is het belangrijk om dit onroerend goed te laten opmeten waarbij de perceelsgrenzen eenduidig vastliggen. Zo worden onnodige discussies met de aanpalende eigenaars of de koper/verkoper vermeden. Om de perceelsgrenzen vast te leggen worden de nodige opzoekingen gedaan: raadpleging atlas van de buurtwegen, notariële aktes, bestaande plannen, kadastrale plannen,…

Na het bepalen van de perceelsgrenzen maken wij het proces-verbaal van afpaling op. Dit proces-verbaal wordt ondertekend door alle betrokken eigenaars en wordt geregistreerd in het hypotheekkantoor.

Hierna worden de uiteindelijke afpaling uitgevoerd waarbij de grenspunten gematerialiseerd worden door grenspalen.

 

 •           Opmetingen voor notariële verkoop

Op vraag van de notaris stellen wij vaak een opmetingsplan op dewelke aan de notariële akte gehecht wordt.

 

 •           Uitzetwerken

Indien u zekerheid wil over de exacte inplanting van een constructie op een perceel, kan u dit best laten uitzetten door een landmeter. Op deze manier wordt alles uitgezet volgens de goedgekeurde plannen waardoor latere problemen vermeden zijn. Ons kantoor is zowel actief bij particulieren (vb uitzetten van een woning) als bij de professionele aannemerij (woningbouw, wegenbouw, industriebouw,…)

 

 •           Deformatie- en zettingsmetingen

Door middel van zettingsmetingen kan op zeer nauwkeurige wijze eventuele hoogteverschillen bepaald worden van een aantal controlepunten ten opzichte van één of meerdere vaste referentiepunten. Vooral bij bronbemalingen is het raadzaam om de nodige zettingsmetingen te laten uitvoeren door een landmeter, zodat tijdig ingegrepen kan worden bij eventuele verzakkingen van aanpalende gebouwen.

Wanneer u naast de veranderingen in de hoogte ook de veranderingen in positie wil controleren, kan een deformatiemeting uitgevoerd worden.

 

 •           Volumemetingen

Voor het bepalen van het aantal m³ grondverzet (bij ophoging, uitgraving & egaliseren) dient een volumemeting uitgevoerd te worden door een landmeter. Hierbij wordt een driedimensionale meting uitgevoerd, waarna een digitaal terreinmodel (DTM) wordt gegenereerd. Met behulp van dit terreinmodel kunnen de nodige volumes bepaald worden en eventuele terreinprofielen gegenereerd worden. Verder kunnen wij bij ophoging of verandering van het terreinprofiel het nodige grondverzet berekenen zodat u een correct idee krijgt van de kostprijs van de werken.

 

 •           Architecturale opmetingen van gebouwen

In opdracht van een architect- of ingenieursbureau worden grondplannen, doorsneden, gabarieten en gevels in detail opgemeten, dit als basis voor eventuele renovatiewerken, nieuwbouw of verbouwingen van het betreffende gebouw.

 

 •           Muurovernames

Bij halfopen of gesloten bebouwing is het vaak noodzakelijk dat er een muurovername wordt uitgevoerd. Volgens het Burgerlijk Wetboek (artikel 661) heeft iedere eigenaar van een erf dat paalt aan een andere muur, het recht om die muur geheel of gedeeltelijk gemeen te maken. Hierbij moet de eigenaar van deze muur voor de helft vergoed worden van de actuele waarde van het deel van de muur dat gemeengemaakt wordt.

Voor het bepalen van deze prijs wordt deze muur eerst opgemeten door een landmeter-expert en aan de hand van deze opmeting wordt de huidige prijs van dit muurgedeelte bepaald. Dit alles wordt verduidelijkt in een uitgebreid verslag. Waarna dit verslag geregistreerd wordt in het bevoegde registratiekantoor.

LANDMEETKUNDE

 • Architecturale opmetingen van gebouwen
 • Opmetingen van bestaande toestand
 • Proces Verbaal van afpaling en grensbepaling
 • Opmetingen voor notariële verkoop
 • Splitsingsplan
 • Prekadastratie
 • Uitzetwerken
 • GRB-metingen
 • DTM-grondverzet (terreinprofielen)
 • Fotogrammetrie
 • 3D-laserscanning
 • Archeologische opmetingen
 • Deformatie- en zettingsmetingen
 • Waterpassing (hoogtemetingen)
 • Muurovername

VERKAVELINGEN

 • Verkavelen
 • Verkavelingsvergunning
 • Verkavelingswijziging
 • Stedenbouwkundig attest

SCHATTINGEN

 • Waardering bij aankoop en verkoop
 • Bank en/of leninggarantie
 • Waardering bij nalatenschap (VLABEL – Schattingen)
 • Waardering bij inbreng in vennnootschappen
 • Waardering bij verdeling van echtscheiding
 • Advies over uw onroerend goed

PLAATSBESCHRIJVINGEN

 • Plaatsbeschrijving bij aanvang en einde huur
 • Plaatsbeschrijving bij aanvang en einde werken
 • Plaatsbeschrijving bij verkoop onroerend goed

EPC

 • EnergiePrestatieCertifiaten

3D-LASERSCANNING

 • 3D-Laserscanning

FOTOGRAMMETRIE

 • Fotogrammetrie

Offerte Formulier

Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve uw telefoonnummer in te vullen
Gelieve uw email in te vullen Het gebruikte email adres is niet bruikbaar
Gelieve uw bericht in te vullen

LANDMETERSKANTOOR

VAN EESTER BVBA

TEL: 03 484 40 84

GSM: 0484 82 99 40

info@landmetervaneester.be

BE: 0567.600.646 

Aalst: Groeneweg 17, 9320 Aalst

Boechout: Wommelgemsesteenweg 134, 2531 Boechout

Berlaar: Kapellebaan 31 bus 1, 2590 Berlaar

Brugge: Stationsplein 4 bus 21, 8000 Brugge

Deinze: Kastanjelaan 13 bus 7, 9800 Deinze

Geel: Dokter Van de Perrestraat 175, 2440 Geel

Gent: Franklin Rooseveltlaan 349 bus 43, 9000 Gent

Kortrijk: Doorniksestraat 63 bus 17, 8500 Kortrijk

Leuven: Grauwmeer 1/13 bus 21, 3001 Leuven

Lier: Het Bergsken 1 bus 2, 2500 Lier

Sint-Niklaas: Leopold II laan 2, 9100 Sint-Niklaas

Tienen: Leuvenselaan 172 bus 30, 3300 Tienen

Turnhout: Rubensstraat 104 bus 32, 2300 Turnhout

Veurne: Ondernemingenstraat 3, 8630 Veurne