LANDMETERSKANTOOR VAN EESTER BV Uw Landmeter in Vlaanderen ! 0484 82 99 40 info@landmetervaneester.be

    NL     FR

  ARCHEOLOGIE

  Landmeterskantoor Van Eester is uw partner voor al uw archeologische projecten. Wij zijn in het bezit van de nieuwste meettoestellen, waardoor wij u op de meest efficiënte manier kunnen bijstaan bij elk type van archeologisch onderzoek (boorprospectie, proefsleuven prospectie, proefputten prospectie, vlakdekkende opgraving, oppervlaktekartering, microtopografie,…).  Onze landmeters kunnen alle opmetingen uitvoeren in lokale coördinatensystemen ook kunnen deze gekoppeld worden aan geografische projectiesystemen (Lambert 72, Lambert 2008,…). Ook kunnen van de verschillende sporen, vondsten,… foto’s gemaakt worden en deze gekoppeld worden aan de plannen. Ook fotogrammetrie valt binnen de mogelijkheden. Na opmeting worden de resultaten verwerkt tot een gedetailleerd opmetingsplan waarbij voor ieder project een legenda wordt gemaakt, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende sporen, structuren, vondsten,… Elk item wordt weergegeven in verschillende lagen, kleurcodes, lijndiktes, symbolen,… De uiteindelijke kaarten kunnen in verschillende bestandtypes (.dwg, .dxf, .pdf, .pyt, …) als uitgeplot aan u bezorgd worden. Hieronder nog een niet limitatieve lijst van onderzoeksmethodes waarbij wij u kunnen bijstaan. Voor verder vragen neem gerust contact op met ons!

   

  •           Boor prospectie

  Booronderzoek geeft u informatie over het ontstaan en de evolutie van het landschap in een bepaald onderzoeksgebied. Verder kan door systematische boringen informatie verzameld worden over het al of niet bestaan van een archeologische site, de omvang, de opbouw en de datering ervan. Het is dus van essentieel belang dat wij al deze boringen correct in kaart brengen. Dit kan zowel in een lokaal stelsel of gekoppeld worden aan andere geografische projectiesystemen (Lambert 72, Lambert 2008,…).

   

  •           Proefsleuven prospectie

  In de meeste gevallen bestaat archeologisch vooronderzoek uit het machinaal graven van proefsleuven tot op het relevante archeologisch niveau. Deze sleuven hebben meestal een breedte van ca. 2m met een tussenafstand van een 10 à 15m. Hierdoor wordt slechts een gedeelte van de site onderzocht naar archeologische sporen. Op basis van de prospectie resultaten kan gekozen worden om over te gaan naar een vlakdekkende opgraving. Wij kunnen als landmeterskantoor u bijstaan door de sleuven, sporen, vondsten,… digitaal in kaart te brengen in het gewenste referentiestelsel.

   

  •           Proefputten prospectie in stedelijk gebied

  Bij een archeologische terreininventarisatie in stedelijk gebied, wordt getracht om informatie te verzamelen over de aard, aanwezige sporen, aanwezige vondsten en de structuren van het terrein. Hierbij wordt gebruik gemaakt van proefputten, dewelke in verschillende fasen worden uitgegraven tot op de zogenaamde onverstoorde bodem. Uit de bekomen resultaten wordt beslist om al of niet over te gaan tot vlakdekkende opgraving. Ook hier kunnen wij als landmeter optreden om de putten, structuren, sporen, vondsten,… digitaal in kaart te brengen in het gevraagde referentiestelsel.

   

  •           Vlakdekkende opgraving

  Bij vlakdekkende opgraving wordt de volledige site opengelegd. Concreet houdt dit in dat de site machinaal wordt afgegraven tot op het gewenste relevante archeologisch niveau. Alle aangetroffen sporen worden in het grondvlak ingemeten en gefotografeerd, waarna ze gecoupeerd worden. Hierbij wordt een doorsnede van het spoor in kaart gebracht. Ook hier kunnen wij de gehele site digitaal opmeten, sporen en vondsten in kaart brengen. Evenals het nemen van foto’s e dewelke gelinkt worden aan het digitale opmetingsplan.

   

  •             Oppervlaktekartering

  Bij oppervlaktekartering wordt een terrein onderzocht door middel van het lokaliseren van oppervlaktevondsten. Oppervlaktevondsten zijn archeologische vondsten die op het maaiveld liggen. Dit kan door verschillende redenen zijn: agrarische werkzaamheden (ploegen), natuurlijke erosie,… Oppervlaktekartering betekent vaak het systematisch aflopen van geploegde akkers. De aangetroffen vondsten worden verzameld, gedocumenteerd en de vondstlocaties ingemeten door de landmeter.

   

  •           Opmeten monumentale gebouwen

  Als landmeterskantoor bieden wij vaak onze expertise aan in het opmeten van allerhande gebouwen en constructies. Onze expertise omvat zowel het inmeten van industrieel erfgoed, als het opmeten van monumentale gebouwen en constructies. Dit alles zowel indoor als outdoor. Na het opmeten van de complexe gevelaanzichten worden deze door ons uitgetekend en in kaart gebracht. Ook fotogrammetrie valt binnen de mogelijkheden.

   

  Stel hier zelf uw gratis offerte samen!

  Toch niet gevonden wat u zocht mag u steeds het offerte aanvraag formulier gebruiken en dan bezorgen wij u een gratis offerte!

  Offerte Aanvraag Formulier

  LANDMETERSKANTOOR

  VAN EESTER BV

   

  TEL: 03 484 40 84

  GSM: 0484 82 99 40

  info@landmetervaneester.be 

  BE: 0567.600.646

  VLAANDEREN: 

  Aalst: Nieuwerkerken-Dorp 38 bus 2, 9320 Aalst

  Aartselaar: Antwerpsesteenweg 124 bus 10, 2630 Aartselaar

  Beringen: Everselstraat 133 bus 6, 3580 Beringen

  Boechout: Wommelgemsesteenweg 134, 2531 Boechout

  Berlaar: Kapellebaan 31 bus 1, 2590 Berlaar

  Brugge: Stationsplein 4 bus 21, 8000 Brugge

  Deinze: Kastanjelaan 13 bus 7, 9800 Deinze

  Dendermonde: Noordlaan 21, 9200 Dendermonde

  Geel: Dokter Van de Perrestraat 175, 2440 Geel

  Genk: Bosdel 54 bus 24, 3600 Genk

  Geraardsbergen: Herenveld 2, 9500 Geraardsbergen

  Gent: Franklin Rooseveltlaan 349 bus 43, 9000 Gent

  Hasselt: Hendrik van Veldekesingel 150 bus 109, 3500 Hasselt 

  Ieper: Dehemlaan 31, 8900 Ieper 

  Kortrijk: Doorniksestraat 63 bus 17, 8500 Kortrijk

  Leuven: Grauwmeer 1/13 bus 21, 3001 Leuven

  Lier: Het Bergsken 1 bus 2, 2500 Lier

  Lokeren: Mosten 13, 9160 Lokeren

  Mechelen: De Regenboog 11 bus 36, 2800 Mechelen

  Oostende: Kuipweg 13, 8400 Oostende

  Oudenaarde: Meersbloem Melden 46, 9700 Oudenaarde

  Pelt: Europalaan 11 bus 23, 3900 Pelt

  Roeselare: Kwadestraat 149 bus 0.1, 8800 Roeselare

  Sint-Niklaas: Leopold II laan 2, 9100 Sint-Niklaas

  Sint-Truiden: Tongersesteenweg 190 bus 7, 3800 Sint-Truiden

  Tienen: Leuvenselaan 172 bus 30, 3300 Tienen

  Turnhout: Rubensstraat 104 bus 32, 2300 Turnhout

  Veurne: Ondernemingenstraat 3, 8630 Veurne

  Zaventem: Leuvensesteenweg 643 bus 26, 1930 Zaventem

  Zoersel: Kapellei 81, 2980 Zoersel 

   

  BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST:

  Brussel: Koloniënstraat 11, 1000 Brussel

   

  WALLONIË:

  Charleroi: 4ème rue 44, 6040 Charleroi

  Libramont-Chevigny: Rue du Serpont 123, 6800 Libramont-Chevigny

  Luik: Rue des Guillemins 139, 4000 Luik

  Bergen: Rue d’Havré 9, 7000 Bergen

  Namen: Rue D'Arquet 26 bus 11, 5000 Namen

  Doornik: Chaussée De Lille 204, 7500 Doornik

  Landmeterskantoor Van Eester BV     TEL: 03/484 40 84        Landmeter - Experten  

  EMAIL: info@landmetervaneester.be      GSM: 0484 82 99 40