LANDMETERSKANTOOR VAN EESTER BVBA    Uw Landmeter !

03 484 40 84 info@landmetervaneester.be

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Schattingen

 

Afbeelding schatting 5Het taxeren van vastgoed lijkt eenvoudig, maar dit is echter schijn. Het in bezit zijn van de nodige ervaring en kennis van de vastgoedmarkt is een essentiële must. De waarde van uw vastgoed is afhankelijk van verschillende factoren: type, afmetingen, ligging, ouderdom, staat van het goed,…  Op elke waardering maken wij een vermelding van de venale waarde van het goed evenals de waarde bij gedwongen verkoop. Het laten opstellen van een schatting kan omwille van verscheidene redenen plaatsvinden: hypotheekwaarborg, nalatenschap, familiale regelingen, gerechtelijke dossiers,… Hieronder nog een korte verduidelijking van de meest voorkomende waarderingen, waarbij onze schatters u kunnen bijstaan.

 

 •           Waardering bij aankoop en verkoop

Als verkoper is het kennen van de huidige marktwaarde van uw goed van essentieel belang om een vlotte en correcte verkoop te laten plaatsvinden.

 

Voor het kopen van een onroerend goed wenst u als koper niet teveel te betalen. Daarom is het raadzaam om een taxatie door ons te laten opstellen zodat u de correcte marktprijs weet en u met de verkoper hierover kan onderhandelen en een correcte verkoopprijs kan afgedongen worden.

 

Indien er renovatiewerken dienen uitgevoerd te worden aan het pand, maken wij een raming van deze kosten zodat u een idee krijgt van het totale kostenplaatje.

 

 •           Waarderingen bij nalatenschap

In geval van tekortschatting bij de aangifte van een nalatenschap schijft het wetboek van successierechten, dat de bevoegde ambtenaar kan overgaan tot herschatting van de goederen in kwestie. Indien uit de herschatting blijkt dat er een hogere waarde aan het goed toegekend wordt, dienen niet alleen bijkomende successierechten maar tevens boetes en intresten betaald te worden.

 

Daarom adviseren wij u om door ons een taxatie te laten opstellen vooraleer de aangifte van het nalatenschap aan te geven. Hierdoor vermijdt u bijkomende interesten en boetes. Bijkomend kan het taxatieverslag door de erfgenamen gebruikt worden om uit onverdeeldheid te treden.

 

 •           Waardering bij Inbreng in vennootschappen

Bij de inbreng van een onroerend goed in een vennootschap is een juiste en fiscaal aanvaardbare waardering noodzakelijk. Een juiste taxatie laat toe om de exacte vermogenstoestand van een vennootschap weer te geven en afschrijvingen van gebouwen aan de fiscus te verantwoorden.

 

 •           Waardering bij verdeling van echtscheiding

Uit ervaring hebben we geleerd dat bij de verdeling van onroerend goed bij echtscheidingen meermaals onenigheden ontstaan. Als onafhankelijk beëdigd expert stellen wij een taxatie op, waardoor een correcte verdeling van het onroerend goed in der minne mogelijk wordt gemaakt.

 

 •           Advies over uw onroerend goed

U wilt graag weten wat de mogelijkheden zijn van uw onroerend goed? Wij staan u graag bij met raad en advies over het betreffende onroerend goed. Zo bekijken we onder andere wat de verschillende mogelijkheden zijn van het betreffende goed: verkavelen, splitsing, het bouwen van meergezinswoningen, recht van opstal,… Dit alles om het maximale rendement uit uw vastgoed te halen.

 

LANDMEETKUNDE

 • Architecturale opmetingen van gebouwen
 • Opmetingen van bestaande toestand
 • Proces Verbaal van afpaling en grensbepaling
 • Opmetingen voor notariële verkoop
 • Splitsingsplan
 • Prekadastratie
 • Uitzetwerken
 • GRB-metingen
 • DTM-grondverzet (terreinprofielen)
 • Fotogrammetrie
 • 3D-laserscanning
 • Archeologische opmetingen
 • Deformatie- en zettingsmetingen
 • Waterpassing (hoogtemetingen)
 • Muurovername

VERKAVELINGEN

 • Verkavelen
 • Verkavelingsvergunning
 • Verkavelingswijziging
 • Stedenbouwkundig attest

SCHATTINGEN

 • Waardering bij aankoop en verkoop
 • Bank en/of leninggarantie
 • Waardering bij nalatenschap (VLABEL – Schattingen)
 • Waardering bij inbreng in vennnootschappen
 • Waardering bij verdeling van echtscheiding
 • Advies over uw onroerend goed

PLAATSBESCHRIJVINGEN

 • Plaatsbeschrijving bij aanvang en einde huur
 • Plaatsbeschrijving bij aanvang en einde werken
 • Plaatsbeschrijving bij verkoop onroerend goed

EPC

 • EnergiePrestatieCertifiaten

3D-LASERSCANNING

 • 3D-Laserscanning

FOTOGRAMMETRIE

 • Fotogrammetrie

Offerte Formulier

Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve uw telefoonnummer in te vullen
Gelieve uw email in te vullen Het gebruikte email adres is niet bruikbaar
Gelieve uw bericht in te vullen

LANDMETERSKANTOOR

VAN EESTER BVBA

TEL: 03 484 40 84

GSM: 0484 82 99 40

info@landmetervaneester.be

BE: 0567.600.646 

Aalst: Groeneweg 17, 9320 Aalst

Boechout: Wommelgemsesteenweg 134, 2531 Boechout

Berlaar: Kapellebaan 31 bus 1, 2590 Berlaar

Brugge: Stationsplein 4 bus 21, 8000 Brugge

Deinze: Kastanjelaan 13 bus 7, 9800 Deinze

Geel: Dokter Van de Perrestraat 175, 2440 Geel

Gent: Franklin Rooseveltlaan 349 bus 43, 9000 Gent

Kortrijk: Doorniksestraat 63 bus 17, 8500 Kortrijk

Leuven: Grauwmeer 1/13 bus 21, 3001 Leuven

Lier: Het Bergsken 1 bus 2, 2500 Lier

Sint-Niklaas: Leopold II laan 2, 9100 Sint-Niklaas

Tienen: Leuvenselaan 172 bus 30, 3300 Tienen

Turnhout: Rubensstraat 104 bus 32, 2300 Turnhout

Veurne: Ondernemingenstraat 3, 8630 Veurne